9 намерени резултати

избрани етикети:
регистър  собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Долна баня издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им

Долна баня заповеди изработване ипуп община пуп разрешение регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Долна баня община одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Долна баня

Долна баня достъп заявления информация община регистър РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост - община Долна баня

Долна баня община общинска регистър собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация - община Долна баня

въведени Долна баня експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016
 

Моля изчакайте