18 намерени резултати

избрани етикети:
Долна баня  собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Долна баня издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им

Долна баня заповеди изработване ипуп община пуп разрешение регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Долна баня община одобрени проекти регистър инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Предадени за оползотворяване отпадъци

Долна баня община оползотворяване отпадъци предадени РМС 436/2017
одобрен

Количества разделно събрани и предадени отпадъци

Долна баня община отпадъци предадени разделно РМС 436/2017
одобрен

Бюджет на Община Долна баня

бюджет Долна баня община РМС 54/2019
 

Моля изчакайте