12 намерени резултати

избрани етикети:
община  наем  собственост 
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в Община Годеч

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

мери от ОПФ за индивидуално ползване община Разпределение на пасища РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Годеч

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

община Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Годеч

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

община Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Годеч

Регистър на търговските дружества с общинско участие

община Регистър на търговските дружества с общинско участие РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Регистър на даренията в Община Годеч

Регистър на даренията

община регистър на даренията РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем в Община Годеч

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Годеч
 

Моля изчакайте