16 намерени резултати

избрани етикети:
Годеч  аренда  наем  собственост 
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Годеч

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

общини паспорти регистри сгради технически РМС 54/2019 Годеч
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Регистър на издадените разрешителни за строеж

общини разрешителни регистри строеж РМС 214/2016 Годеч
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им в Община Годеч

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

актове общини планове регистри устройствени РМС 436/2017 Годеч УП
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Годеч

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

общини регистри РМС 214/2016 Годеч
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в Община Годеч

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

мери от ОПФ за индивидуално ползване община Разпределение на пасища РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Годеч

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

община Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти РМС 436/2017 Годеч
 

Моля изчакайте