15 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Регистър на на сградите в режим на етажна собственост

Регистър на на сградите в режим на етажна собственост при Община Кубрат

етажна Кубрат регистър режим сгради собственост
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им в Община Кубрат

изменения Кубрат регистър устройствени планове
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадените разрешения / заповеди за изменение на ПУП в Община Кубрат

изработване ипуп Кубрат пуп разрешение регистър
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост при Община Кубрат

етажна собственост Кубрат регистър сгради сдружения
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на Община Кубрат

Кубрат недвижими културни ценности регистър
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2016 г.

Регистър на въведените в експлоатация обекти за 2016 г. на територията на Община Кубрат

експлоатация Кубрат обекти регистър