2 намерени резултата

избрани етикети:
общинска  земи 
одобрен

Регистър на общинска собственост

Регистър на общинска собственост

общинска собственост
одобрен

Регистър на земеделски земи

Регистър на земеделски земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наеми
Регистър отдадени имоти с нтп пасища, мери и ливади

аренда земеделски земи имоти ливади наем общинска пасища собственост