22 намерени резултати

избрани етикети:
регистър  собственост 
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки 2021

обществени община ОП поръчки регистър Царево РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти регистър сгради строежи технически Царево РМС 214/2016 РМС 54/2019
одобрен

Регистър разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

Регистър разрешения за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.56 и 57 от ЗУТ

елементи обекти община регистър Царево преместваеми поставяне резрешения
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Публичен регистър на разрешенията за ползване, издавани от Община Царево АКТ №16

въведени експлоатация обекти община регистър Царево РМС 214/2016