6 намерени резултати

избрани етикети:
земи  концесия  наем  собственост 
одобрен

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Наеми на язовири на Община Чирпан

Регистър на язовирите

концесия наем община язовири РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Главен регистър за публична общинска собственост за 2020 г.

Главен регистър на общинската собственост

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост за 2020 г.

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Чирпан