5 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Главен регистър за публична общинска собственост за 2020 г.

Главен регистър на общинската собственост

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост за 2020 г.

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Чирпан
одобрен

Регистър на земи на общинска собственост отдадени под аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи община общинска собственост РМС 214/2016 Чирпан