22 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017  наем  собственост 
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

заповед изработване ипуп община пуп разрешение РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Общинска транспортна схема

Общинска транспортна схема

община схема транспорт РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на рекламно-информационните елементи

елементи община регистър рекламно информационни РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна собственост община сгради сдружения РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

картон община отпадъци пластмаса стъкло хартия РМС 436/2017 Севлиево
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

аренда земи наем община общинска собственост РМС 214/2016 Севлиево
 

Моля изчакайте