505 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 54/2019  наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен за 2021 г.

заверени община паспорти Сливен строежи технически технически паспорти РМС 54/2019
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Провадия община
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Велинград

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на одобрени проекти от 2018-2021г.

община одобрени проекти регистър РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър на технически паспорти от 2016-2021г.

община паспорти регистър технически РМС 214/2016 РМС 54/2019 Провадия