75 намерени резултати

избрани етикети:
наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

бургас имоти община общинска продажба публичен разпоредителни регистър сделки собственост строеж право РМС 436/2017 замяна
одобрен

Регистъри на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и под наем

актуални към 31.12.2019 г.

аренда наем община регистър Разград РМС 214/2016
одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост

Драгоман община общинска регистър собственост частна РМС 214/2016