133 намерени резултати

избрани етикети:
наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Регистър на земи на общинска собственост отдадени под аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи община общинска собственост РМС 214/2016 Чирпан
одобрен

Регистър на земи на общинска собственост отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 РМС Чирпан
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост Русе

община общинска разпоредителни русе сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост Царево РМС 436/2017