106 намерени резултати

избрани етикети:
наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост на община Елин Пелин, актуален към 19.02.2021 година.

имоти община общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017 Елин Пелин
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Общ брой регистрирани договори за аренда или наем към 30.11.2020 г.

аренда договори монтана наем одз РМС 435/2020 регистрирани
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Каварна

имоти каварна община общинска публичен регистър сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Балчик
одобрен

Регистър на зем. земи отдадени под наем-аренда към 01.01.2021г.

аренда земеделски земи наем община отдадени РМС 214/2016 Мизия