2 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на зем. земи отдадени под наем-аренда към 01.01.2021г.

аренда земеделски земи наем община отдадени РМС 214/2016 Мизия
одобрен

Регистър на общински имоти в Община Мизия към 01.01.2021г.

имоти община общинска собственост РМС 436/2017 Мизия