5 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Хасково РМС 214/2016
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община сгради сдружения собственост Хасково РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост Хасково РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Воден обект община общинска ползване разрешителни собственост Хасково РМС 54/2019
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост Хасково РМС 436/2017