4 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Лом
одобрен

Регистър на общинската собственост

Подробна информация може да намерите на посочения линк. http://213.226.25.126/webreg/Default.aspx

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Лом
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Лом