1 намерен резултат

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Ракитово

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Ракитово

Воден обект община общинска ползване разрешителни регистър собственост Ракитово