1 намерен резултат

избрани етикети:
наем 
одобрен

Регистъри на земи - общинска собственост, отдадени под аренда и под наем

актуални към 19.01.2021 г.

аренда наем община регистър Разград РМС 214/2016