1 намерен резултат

избрани етикети:
наем 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Брой регистрирани договори за аренда/наем в общинските служби по Земеделие в област Плевен.

аренда договори наем одз плевен регистър РМС 435/2020