1 намерен резултат

избрани етикети:
наем 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Брой действащи договори за аренда и наем към 30.11.2020г за област Видин

аренда видин договори наем одз регистър РМС 435/2020