5 намерени резултати

избрани етикети:
наем  собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост-община Троян

Воден издадени обект община общинска ползване публична разрешителни регистър собственост Троян РМС 54/2019
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост Троян РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни сделки собственост Троян РМС 436/2017