85 намерени резултати

избрани етикети:
ниви  наем 
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.08.2021 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда договори земеделски земи наем регистър
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.07.2021 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Регистър на договорите за аренда и наем към 08.2021 г.

аренда добрич договори наем одз РМС 435/2020
одобрен

Регистър на договори за аренда и наем за област Видин

Справка на договори за аренда и наем регистрирани от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. за област Видин

аренда видин договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Информация за въведени договори аренда и наем в Общински служби по земеделие на територията на Пловдивска област.

Информация за въведени договори аренда и наем в Общински служби по земеделие на територията на Пловдивска област за периода 01.10.2020 г. – 27.07.2021 г.

аренда договори наем одз Пловдив РМС 435/2020