294 намерени резултати

избрани етикети:
обекти  наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Велинград

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация 2016-2021г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация обекти община регистър РМС 214/2016 Провадия
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

община общинска регистър собственост Сухиндол РМС 214/2016
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Провадия

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Чирпан