128 намерени резултати

избрани етикети:
Плиска  Трън  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Неделино РМС 214/2016
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост, община Аксаково

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Аксаково
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда земи наем община общинска собственост Хасково РМС 214/2016
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община сгради сдружения собственост Хасково РМС 436/2017