88 намерени резултати

избрани етикети:
Плиска  Трън  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост Царево РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост 2020 г.

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Лом
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по ЕЕОПРР 2019 г. - 2020 г.

етажна община регистър сгради сдружения собственост РМС 436/2017 Търговище