111 намерени резултати

избрани етикети:
публичен  Трън  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на зелените площи в град Търговище, бул. „Сюрен“

община площи публичен регистър РМС 436/2017 Търговище озеленени
одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на зелените площи в град Търговище, ул. „Спиридон Грамадов“

община площи публичен регистър РМС 436/2017 Търговище озеленени
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост Царево РМС 436/2017