91 намерени резултати

избрани етикети:
публичен  Трън  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост на община Елин Пелин, актуален към 19.02.2021 година.

имоти община общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017 Елин Пелин
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Публичен регистър на сдруженията на собствениците съгласно "Закона за управления на етажната собственост"

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Самоков
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Публичен регистър на земеделските стопани

Общ брой регистрирани/пререгистрирани земеделски стопани към 30.09.2020 г. в Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана

земеделски монтана одз публичен регистър РМС 214/2016 стопани
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Каварна

имоти каварна община общинска публичен регистър сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Балчик