71 намерени резултати

избрани етикети:
Венец  ветово  собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост на община Елин Пелин, актуален към 19.02.2021 година.

имоти община общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017 Елин Пелин
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Публичен регистър на сдруженията на собствениците съгласно "Закона за управления на етажната собственост"

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Самоков
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в община Каварна

имоти каварна община общинска публичен регистър сделки собственост РМС 436/2017
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Балчик
одобрен

Регистър на общински имоти в Община Мизия към 01.01.2021г.

имоти община общинска собственост РМС 436/2017 Мизия