103 намерени резултати

избрани етикети:
имоти  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

имоти одз Перник регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост на община Елин Пелин, актуален към 19.02.2021 година.

имоти община общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017 Елин Пелин
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Публичен регистър на сдруженията на собствениците съгласно "Закона за управления на етажната собственост"

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Самоков
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД ”Земеделие” гр. Монтана към 31.01.2021 г.

имоти монтана одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено