3 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на актовете за частна общинска собственост

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост частна РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на актове за публична общинска собственост

Главен регистър на общинската собственост

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил.

имоти община общинска разпоредителни сделки собственост РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте