3 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

съгласно чл.41, ал.4 от ЗОС/ДВ бр.54/2008 год. в сила от 17.06.2008 год./

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост Царево РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти частна общинска собственост на Община Царево

община общинска регистър собственост Царево частна РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти публична общинска собственост на Община Царево по наредба 5 и 8

имоти общинска публичен регистър собственост РМС 436/2017
 

Моля изчакайте