6 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост 2019 г. - 2020 г.

етажна община регистър режим сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по ЕЕОПРР 2019 г. - 2020 г.

етажна община регистър сгради сдружения собственост РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - ОС 2020 г.

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Търговище
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост 2020 г.

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Търговище