187 намерени резултати

избрани етикети:
наем  Венец  ветово  собственост 
одобрен

Регистър за актовете за общинска собственост

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016 Костенец
одобрен

Регистър на извършени разпоредби с общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Враца
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Пирдоп
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

община общинска регистър русе собственост РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Велинград

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Велинград
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

етажна община регистър сгради сдружения собственост РМС 436/2017 Враца