5323 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство (№ 22)

Контрол регистър производство РМС 54/2019
одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА БАНИТЕ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА БАНИТЕ

бюджет РМС 436/2017 Баните