4504 намерени резултати

одобрен
одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър Болярово РМС 436/2017
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията в община Болярово

дарения община регистър Болярово РМС 436/2017
одобрен

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлeчения в община Болярово

заведения места настаняване община развлечения хранене Болярово РМС 436/2017
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Болярово

категоризирани обекти община регистър туристически Болярово РМС 436/2017