2 намерени резултата

одобрен

Регистър на карти за паркиране на хората с увреждания - Община Белене

Регистър на карти за паркиране на хората с увреждания - Община Белене - към 19.09.2017 г.

карти за паркиране на хора с увреждания
одобрен

Данни за бюджета и разходването му /към 30.06.2016/

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Белене

икономика финанси