1 намерен резултат

избрани етикети:
регистър сдружения 
одобрен

Регистър по Закона за управление на етажната собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - Община град Добрич. Актуален към 31.08.2017 г.

етажна собственост Добрич регистър сдружения сдружения на собствениците