114 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

достъп до обществена информация община лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

община лозница регистър на военните паметници
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ след 2017 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ след 2017 ГОДИНА

община лозница РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ след 2017 ГОДИНА
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА след 2017 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА след 2017 година

община лозница
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ - ОБРАЗЕЦ 2

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ - ОБРАЗЕЦ 2

община лозница РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ - ОБРАЗЕЦ 2
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

община лозница ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им