32 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА МИЗИЯ КЪМ 30.06.2016Г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПРЕЗ 2016 Г. АКТУАЛЕН КЪМ 30.06.2016

устройство на територията
одобрен
одобрен

Отчет за касово изпълнение на БЮДЖЕТ на Община Мизия към 30.06.2016

Отчет на бюджета на Община Мизия към 30.06.2016

бюджет
одобрен

РЕГИСТЪР на домашни и безстопанствени кучета на територията на Община Мизия

РЕГИСТЪР на домашни и безстопанствени кучета на територията на Община Мизия към 31..07..2016

екология