31 намерени резултати

одобрен

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - 2016 ГОДИНА

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАВАРЕНИ СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА ЗАВАРЕНИ СТРОЕЖИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2017

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2017

одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2014-2016