95 намерени резултата

одобрен

Регистър на частна общинска собственост - община Първомай

Регистър на частна общинска собственост - Наредба 5

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- Община Първомай