4 намерени резултати

одобрен

Регистър имоти - държавна собственост на територията на област Благоевград

Актове за държавна собственост на имотите - държавна собственост на територията на област Благоевград

одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - област Благоевград

Регистър на областните съвети и комисии, сформирани към областния управител и на действащите интенет страници, отразавящи дейността им.

Благоевград комисии комисия област областен управител съвет
одобрен

Регистър на военните паметници в област Благоевград

Регистър на военните паметници на територията на област Благоевград, съставен от Областната комисия за военни паметници. Регистърът обхваща 14-те общини на територията на областта.

история
одобрен

Областна транспортна схема - област Благоевград

Утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема

транспорт