7 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж територията на област Кърджали

Регистър на издадени разрешения за строеж на територията на област Кърджали

одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии

Регистър на дейността на областните съвети и комисии (Актуален към 21.09.2017)

одобрен

Областна Транспортна Схема

Областна транспортна схема на междуобщинските автобусни линии в област Кърджали

Областна транспортна схема
одобрен

Регистър на имоти с държавна собственост в област Кърджали

Публичен регистър на имоти с държавна собственост

държавна собственост имоти Кърджали област РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър на язовирите на територията на Област Кърджали

Публичен регистър на язовирите, намиращи се на територията на Област Кърджали;

Кърджали регистър язовири