8 намерени резултата

одобрен

Областна транспортна схема на област Русе

Областна транспортна схема на област Русе - актуална към 1.11.2016

Областна транспортна схема транспорт транспортна схема
одобрен

Регистър на военните паметници в област Русе

Регистър на военните паметници в област Русе

военни война паметник паметници регистър
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети в област Русе

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети в област Русе за периода от 01.01.2011 г. до 07.08.2019 г

върнати общински съвети регистър на върнатите решения решения
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети в област Русе

Регистър на дейността на областните комисии и съвети в област Русе - актуален към 01.10.2019 г.

дейността комисии областни комисии областни съвети съвети
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове - актуален към 25.09.2017 г.

одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Русе, актуален към 11.09.2019 г.

държавна държавна собственост държавни имоти имоти Регистър на имотите с държавна собственост собственост