6 намерени резултати

одобрен

Военни паметници - Област Варна

Данни за наличните военни паметници в област Варна

история
одобрен

Областна транспортна схема - Област Варна

Информация за транспортните линии в Област Варна

инономика транспорт
одобрен

Областните комисии и съвети - Областна администрация Варна

Регистър на дейността на проведените областни комисии и съвети.

областни комисии
одобрен

Публичен регистър държавни имоти - Област Варна

Регистър на имоти държавна собственост поддържан от Областна администрация - Варна

правителство
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж - Област Варна

Регистър на издадените разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж от 2017г - Областна администрация Варна

икономика правителство строителство
одобрен

Регистър на язовирите - Област Варна

Регистър на язовирите разположени на територията на Област Варна

икономика правителство