52 намерени резултати

одобрен

Регистър на вероизповеданията в община Асеновград

Регистърът съдържа данни за регистрираните вероизповедания на територията на община Асеновград.
Актуалността му можете да се види от датата записана в ресурса.

одобрен
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на Община Асеновград

Регистърът съдържа данни за периода 2016-2019 г., към датата в ресурсите

одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на община Асеновград

Публикувана е информация за подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служители на Общинска администрация Асеновград, Председателя на Общински съвет, директори на детски градини, директори и управители на общински
предприятия, дейности и др.

одобрен
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти на Община Асеновград

Регистърът съдържа данни за 2018-2019 г. към датата в ресурсите