62 намерени резултата

одобрен

Регистър на фирмите-изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти в Община Асеновград

Регистърът съдържа данни от 10.11.2015 г. до датата посочена в ресурса

строително-ремонтни дейности
одобрен

Регистър на даренията на Община Асеновград

дарения, получени от 01.01.2016 г. до датите, описани в ресурсите.

дарения
одобрен
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите карти към датата посочена в ресурса. Картите с изтекъл срок на действие не се визуализират

паркиране
одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета в община Асеновград

Регистърът съдържа план за съответните години, отчет за съответно полугодие или годишен отчет-общо и отчетни данни по държавни дейности, местни дейности и дофинансиране

бюджет