17 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър на общинска собственост

Регистър на общинска собственост

регистър общинска собственост
одобрен

Списък на граждани, по чл.18-Наредба 12

Списък на граждани, по чл.18-Наредба 12

общинска собственост
одобрен

Регистър на обществените поръчки-2017

регистър на обществените поръчки -11.2017

поръчки
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

общинска собственност