23 намерени резултата

одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Годеч

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Годеч

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му в Община Годеч

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета и разходването му
одобрен

Регистър на общинските предприятия в Община Годеч

Регистър на общинските предприятия

Регистър на общинските предприятия
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им в Община Годеч

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Годеч

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите въведени в експлоатация