2 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, актуален към 30.09.2017г.

одобрен

Държавен план-прием в VІІІ клас в гимназиите на територията на община Божурище за учебната 2017/2018 година

Държавен план-прием в VІІІ клас в гимназиите на територията на община Божурище за учебната 2017/2018 година

план-прием училища