23 намерени резултата

одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за ІІ - ро тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

бюджет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за І - во тримесечие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Грамада за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

бюджет
одобрен

Регистър разрешения за строеж - 2017 г. - община Грамада

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2017 г. в община Грамада

одобрен

Регистър разрешения за строеж - 2016 г. - община Грамада

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2016 г. в община Грамада