41 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Кнежа

одобрен

Регистър за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната сиситема, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджета и по кодове за вид

Регистър за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната сиситема, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджета и по кодове за вид

одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.45А ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на въведените в експлоатация обекти четвърта и пета категории от 2015 до 2017 г.

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.

одобрен

Регистър на категоризирани туристически обекти в Община Кнежа

Регистърът се преработва в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1024 и Закона за достъп до обществена информация.