5 намерени резултати

избрани етикети:
регистър 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА КЪМ 29 ЯНУАРИ 2018 Г.

община лозница пчелини пчелини и пчелни семейства регистър
одобрен

Регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница

РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница след 2017

община планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЛОЗНИЦА

върнати ново обсъждане община регистър решения РМС 436/2017 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017

община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Лозница